รู้จักเรา


บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อ  :  2537
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components)  สำหรับใช้ในอุตสาหกรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ

ที่ตั้งบริษัท : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
                    นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
                    700/331 หมู่ 6 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี
                    จังหวัดชลบุรี 20000  ประเทศไทย
โทรศัพท์   :   66 (0) 38 - 468300
แฟกซ์       :   66 (0) 38 - 458751
เว็บไซต์     :   www.asiaprecision.com
อีเมลล์       :   Info@asiaprecision.com

พื้นที่โรงงาน       :  20,000 ตารางเมตร
โรงงาน 1 และ 2  : 5,000 ตารางเมตร (2546)
โรงงาน 3            :  2,400 ตารางเมตร (2549)
โรงงาน 4            :  3,200 ตารางเมตร (2551)


รับรองคุณภาพ : ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, MS:QWL