รางวัล


รางวัลและความสำเร็จ ปี 2557

รางวัล GM supplier Quality Excellence Award 2014

โดย   General Motors

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2553

รางวัล AHRDP TPS Top Management Seminar  Best Pratice Company 2010

โดย   TOYOTA Motor Asia Pasific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบตามโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)

 

รางวัลดีเด่นด้านการควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2552

รางวัลปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

โดย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2551

รางวัล The Best Supplier Awards for Q C D Activities 

โดย   บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

รางวัล Quality & Delivery Award

โดย   NSK BEARINGS MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

รางวัล Good Partner

โดย  NIKON (THAILAND) CO., LTD

 

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2550

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2548

รางวัลชมเชยด้านการปรับปรุงคุณภาพ

โดย บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รางวัล Premier Hallmark Supplier Award

โดย Emerson Electric (Thailamd) Ltd.

 

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2547

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง

 

 

รางวัลและความสำเร็จ ปี 2546

รางวัล Excellence Supplier

โดย Emerson Electric (Thailamd) Ltd.