ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท เอเซีย พรีซิซั่น จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331  หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000
โทรศัพท์ : 0-3846-8300
อีเมลล์ : ir@asiaprecision.com