ข่าวนักลงทุน

บรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557


News

เนื่องจาก บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ในวันเสาร์ ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ช้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์  
โดยมีภาพบรรยากาศตามลิงค์ด้านล่าง

http://youtu.be/fBe8qNSAas8