ข่าวนักลงทุน

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558


News

เนื่องจาก บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ในวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์  
โดยมีภาพบรรยากาศตามลิงค์ด้านล่าง

https://youtu.be/Egg85ijjC7g