ข่าวนักลงทุน

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559


News

เนื่องจาก บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์  
โดยมีภาพบรรยากาศตามลิงค์ด้านล่าง
https://youtu.be/F9xxuSJKB4A