การวัดและการควบคุม


      

CMM                                                   : Mahr PMC 650
Roundness Tester                            : Mahr MMQ 44
Surface Roughness Tester             : Mahr GD 25, Mitutoyo (Surf test SJ-400)
Digital Hardness Tester                   : INDENTEC 4150 BK
Microvickers Hardness Tester       : Mitutoyo HM 103
Profile Projector                               : Mitutoyo PJ-A3000
Multifunction Laser Micrometer     : KENYENCE LS-3100W
Digital Height Gage                           : Mitutoyo series 192
Digital Micrometer                            : Mitutoyo series 293,102